Nagycsütörtökön

El Greco Agónia az Olajfák hegyén.jpg

A szél suhogva borzong
az olajfa-lombokon.
A kanyargós úton, által az erdőn
tömöttsorú fáklyások jönnek.

Testemet ételül adtam,
véremet italul adtam,
könnyel mostam meg lábaitokat;
Mégis egyedül maradtam.

Hajnal-derengés borzong
a sötét lombokon.
Judás után, által az erdőn
sátánarcú fáklyások jönnek.

Testvéreim, tanítványaim!
Égignyúló kemény kereszten
holnap megölnek engem!
És ti alusztok, mélyen alusztok!

Dsida Jenő 1929
A hozzászóláshoz csatolt képeket csak a regisztrált tagok láthatják.
Nagypéntekre

Dali-Krisztus.jpg


Igaz is lehetne, de nem igaz - sem számodra, sem számomra, sem senki számára -, hogy Isten elhagyott minket.

Karl Barth

https://www.youtube.com/watch?v=zMdNqG3TV6c
A hozzászóláshoz csatolt képeket csak a regisztrált tagok láthatják.
"Jézus
nem azért volt jó,
mert szenvedett,
hanem
azért szenvedett,
mert jó volt."

Fodor Ákos: ANTI-MAZO
Áldott Húsvéti Ünnepeket Mindenkinek
A hozzászóláshoz csatolt képeket csak a regisztrált tagok láthatják.
Áldott, szép ünnepet nektek is - Cintia, Ditke és Mindenki!

Nagyszombat

munkácsy fekvő krisztus.jpg


Egyetlen egyszer
halhattam csak meg érted.
Élned neked kell.

Farkas István: Megváltás haiku
A hozzászóláshoz csatolt képeket csak a regisztrált tagok láthatják.
Harmadnapon

rembrandt-A sírhoz siető asszonyok üresen találják azt.jpg


És fölzúgnak a hamuszín egek,
Hajnalfele a ravensbrücki fák.
És megérzik a fényt a gyökerek.
És szél támad. És fölzeng a világ.

Mert megölhették hitvány zsoldosok,
És megszűnhetett dobogni szíve-
Harmadnapra legyőzte a halált.
Et resurrexit tertia die.

Pilinszky János

https://www.youtube.com/watch?v=V3ef8UTZ5o0
A hozzászóláshoz csatolt képeket csak a regisztrált tagok láthatják.
gyöngyvirág.jpg


Buba éneke

Ó, ha cinke volnék, útra kelnék,
hömpölygő sugárban énekelnék
Minden este morzsára, búzára
visszaszállnék anyám ablakára.

Ó, ha szellő volnék, mindig fújnék,
minden bő kabátba belebújnék
nyári éjen, fehér holdsütésben,
elcsitulnék, jó anyám ölében.

Ó, ha csillag volnék, kerek égen,
csorogna a földre, sárga fényem
Jaj, de onnan vissza sose járnék
anyám nélkül mindig sirdogálnék.

Weöres Sándor
A hozzászóláshoz csatolt képeket csak a regisztrált tagok láthatják.
Anyák napjára.
Emberek - Mama

https://youtu.be/nJrmNdClsAQ
Édesanyám virágosat álmodtam
Napraforgó virág voltam álmomban,
Édesanyám Te meg fényes nap voltál,
Napkeltétől, napnyugtáig ragyogtál

(Ágh István)
A hozzászóláshoz csatolt képeket csak a regisztrált tagok láthatják.
Gyönyörűek <3 <3
Ki az, aki fölmegy? Ugyanaz, aki leszállt.
Azért szálltál le, Uram, hogy meggyógyíts,
azért szálltál fel, hogy fölemelj.
Ha magamtól emelkedem fel, elesem,
de ha te emelsz fel, sértetlen maradok...
Neked, aki feltámadsz, ezt mondom:
Uram, te vagy a reménységem;
neked, aki a mennybe szállsz:
te vagy az én menedékem.

(Szent Ágoston)

Rembrandt van Rijn Krisztus mennybemenetele.jpg


„Feltámadásod, Uram, a mi reménységünk, Mennybemeneteled a mi megdicsőülésünk... Add, hogy veled együtt mi is a mennybe menjünk, és szívünk hozzád emelkedjék. De azt is add meg, hogy fölemelkedve ne váljunk gőgössé, se ne bizakodjunk el erényeink miatt, mintha a mi tulajdonunk volna. Add, hogy a szívünk a magasban legyen, de melletted, mert a szív felemelése, de nem tehozzád, az kevélység, hozzád emelése viszont biztonság. Te, aki fölmentél a mennybe, menedékünk lettél...”

(Szent Ágoston)

https://www.youtube.com/watch?v=jC9U6Oyh08o
A hozzászóláshoz csatolt képeket csak a regisztrált tagok láthatják.
Pünkösd a tavaszi időszak és az egyházi év harmadik fő ünnepe.
Az ószövetség idején aratási ünnep és a sínai-hegyi szövetségkötés emléknapja volt.

Elnevezése a görög pentekoszté, az ötvenedik szóból származik, mivel húsvét után az ötvenedik napon van a helye a naptárban. A húsvéthoz alkalmazkodó pünkösd is tehát mozgó ünnep a niceai zsinat (Kr. u. 325) határozata óta.

A pünkösd a keresztyén világban valóban fontos ünnep. Beteljesítése, megerősítése a feltámadásnak, az Atyához való fölemeltetésnek, és főleg Jézus maradandó jelenlétének.

Tiziano A Szentlélek eljövetele 1545.jpg

Keresztény tartalmáról Szent Lukács tudósít az Apostolok cselekedetei című könyvének második fejezetében. Itt a Jézus Krisztus által megígért Szentlélek eljöveteléről van szó, aki szélzúgás és lángnyelvek alakjában jelenik meg az apostoloknak. Erő tölti el őket a magasságból, nyilvánosan tanúságot tesznek Jézusról, és megkeresztelnek háromezer embert. Ezzel az eseménnyel veszi kezdetét az egyház történelme, így a pünkösdöt az Anyaszentegyház születésnapjaként tartjuk számon.

https://www.youtube.com/watch?v=RcrjgCJ8TV4&t=5s
A hozzászóláshoz csatolt képeket csak a regisztrált tagok láthatják.
Szentháromság vasárnapja
Az Andrej Rubljov film kapcsán mondja Tarkovszkij:
szentháromság.jpg

Bármennyire mélyrehatóan tanulmányoztuk is a XV. századot, egy az egyben nem tudtuk felidézni az emlékeit. Egészen máshogy érzékeljük, mint azok az emberek, akik akkor éltek. De hiszen Andrej Rubljov Szentháromság ikonját is másként fogadjuk be, mint a festő kortársai. Az ikon azonban évszázadokon keresztül változatlanul létezik: élt akkor, ma is él, és összeköti a XX. század emberét azokkal, akik a XV. században éltek. A Szentháromság ikon spirituális tartalmára úgy tekinthetünk, mint ami nem csak múzeumi tárgyként teszi érthetővé ezt az alkotást.
A hozzászóláshoz csatolt képeket csak a regisztrált tagok láthatják.
Szent király városa
IMG_5245.JPG

Esztergom, Előhegy
IMG_5283.JPG

Az első szent király itt született, s azóta
szent város ez: szent és gyámoltalan.
Paphercegek, néha paraszti, néha
királyi vér, akkomodálta vén csúzos
lába alá, faragott tarka zsámolyul.

S némelyik oly dicső zsámolyról álmodott,
mint a pápának Róma; s agg tanárok
eszét, s rossz talján piktorok kezét
bérelte: jó öreg papok játéka volt ez;
tán olykor balkezes; de hagyján: mert az Istent

szolgálták ők is, és az életet! Nekik
köszönöd e látványt; balról a kerek
templommal, melyet, mondják, ama nagy Dóm
legelső álmodója épített, kicsiny
próba gyanánt, hogy élve lássa még csodás

álmát: a fő Magyar Templomot! Én is, én is
nekik köszönhetem ma ezt az órát:
templomot látok én is, és talán
elmondom most, vén álmok s játékok között,
ami oly rég ül nyelvemen. Sötét kor ez,

barátaim! Szörnyű rabságból ébredünk
s átallunk szabadságért küzdeni.
Templomokat romboltunk, s rá nem érünk
építni; jó ha még saját ledőlt falunkat
fölrakhatjuk, hogy elbújhassunk szégyenünkkel!

Küzdeni? Más korok küzdtek könyvért, keresztért,
ostyáért és zászlóért: ez nekünk már
mind semmi volt. Mi már a Semmiért
harcoltunk, mint üres gép, barbár századok
harcánál szörnyebb harcot. Egymást vontuk az

ágyúk elé. Óh, szent István király! a te
csatáid jobbak voltak. Karddal a
kard ellen! hogy a magyar ölyv galambként
üljön a szentek vállán, s hordja tőlük az
Isten postáját! Hol az Isten? S hol a harc,

mely még békét ígér? Ma minden harc eretnek
sárkány gyanánt kölykezne... Hol a pápa,
koronát adni? Templom kellene,
magasság, mint e Dóm, mélyen a közös égbe
emelni vak fejét a bolond, vert magyarnak!

Hol vagy, István király? Bölcs vessződ kellene!
Balgán mentünk el és csonkán jövünk meg,
gyászmagyarok! Mit álmodoztok a
Botond bárdjáról? - »Nincs idő ma falakat
rakni, se nézni«?!... »Agg papok játéka«?!... Jobb

játék volt az, nem ártott senkinek! S talán
nem árt e vers sem! Bárcsak játszanánk
örökké, mint e gyermekek, kik ostort
kötöznek odalenn magukból, kéz a kézbe
fogózva, és egymást lendítve diadallal!

Babits Mihály
A hozzászóláshoz csatolt képeket csak a regisztrált tagok láthatják.
Nekem aug. 20-hoz a Virágkarnevál kapcsolódik. Anyu debreceni "lyány", gyerekkoromban minden évben kimentünk megnézni a karnevált, este pedig a tüzijátékot. De sokszor izgultunk, hogy jó idő legyen!

Gyerekkoromban az Alkotmányunkat ünnepeltük ezen a napon, most az Államalapítást, az új kenyeret... az elnevezések változnak, de a Virágkarnevál marad. :)

Debrecen.JPG


Korona.JPG
A hozzászóláshoz csatolt képeket csak a regisztrált tagok láthatják.
cron