Naponta.... ismeretlen ámböröknek, akik velem szemből gyünnek. Mosolyt, tréfálkozást, kedves figyelmességet, pár jó szót, bíztatást. :-) És tudom, hogy valakitől, valahonnan visszakapom. :-)

L.
Lászlóka!

Sok esetben mindennél többet ér. :)
Ügyes vagy)))...az igazi bölcsesség.. mely a tudás gyakorlati alkalmazása!!!

Vállveregetés...és viszont mosoly Laszlóka!))

Adni mindig azt KELL..amire szűksége van az arra rászorulónak...és nem az amit mi gondolunk...hogy jót tenne neki!

Adakozással kart is tehetünk ha nem megfelelően járunk el...

Az adakozásnak más haszna is van!

Bár szent Lukács idejében nem voltak stressz-vizsgálatok és EKG-k, orvosilag mégis bizonyított tény , amikor ezt írta [Jézust idézve a Cselekedetek 20:35-ben]:

’Boldogítóbb adni, mint kapni’ ” — állapítja meg Denise Foley a Prevention
(Betegségmegelőzés) című folyóiratban.

„Mindig tudtuk, hogy az adakozó szellemű emberek boldogabbak, az orvosok most viszont arra jöttek rá, hogy egészségesebbek és hosszabb életűek is.”

Miért?

 Az egyik okot így fejtegeti: Amikor valaki önmagából ad másoknak, ez a leghatékonyabb ellenszere a stressznek — ami közismerten sok betegség okozója, beleértve a magas vérnyomást és a koszorúér-megbetegedést is.
Ezenkívül a tanulmányokból kiderül, hogy a korai halál fő oka legtöbbször a magányosság.

„Az a parancs, hogy ’szeresd felebarátodat, mint önmagadat’, nemcsak erkölcsi parancs” — mondja dr. James Lynch, a Marylandi Orvostudományi Egyetem tanára.

„Ez pszichológiai parancs is.

Másokkal törődni biológiai.

Ha valaki másokkal törődik, nem marad egyedül. És minél több szállal kötődünk az élethez, annál egészségesebbek vagyunk.” De — ahogy állítják a kutatók — ennek igazi haszna csak akkor van, ha valaki jó szívből ad, és nem csupán azért, mert viszonzást vár érte, vagy szükségletet elégít ki.

Az ilyen bőkezűség nemcsak fizikai előnyökön jut kifejezésre, hanem Isten tetszésével is párosul.

„Isten a jókedvű adakozót szereti”  mondja a 2Korinthus 9:7. verse

Úgyhogy továbbra is érvényben van..sőt örök törvény a következő:

„Szűnjetek meg ítélkezni, hogy el ne ítélhessenek benneteket.” (Máté 7:1) Lukács szerint Jézus még hozzátette: „Szűnjetek meg elítélni, és semmi esetre sem lesztek elítélve. Gyakoroljátok a felmentést és benneteket is felmentenek. Gyakoroljatok adakozást és nektek is adnak az emberek.
Jó mértékkel öntenek az öletekbe, megnyomottat, megrázottat és megtetőzöttet.” — Luk 6:37, 38."
Kedves EL!

"Isten a jókedvű adakozót szereti”

Erről az jutott eszembe amikor a papok az istentisztelet után sosem felejtik el felhívni az ottlévők figyelmét, pedig el sem lehetne felejteni az ajtó melletti persely révén.
Engem irritál hiszen az adakozás önkéntes legyen ne pedig elvárás.
Emlékszem évtizedekkel ezelőtt azt nézték kinél nem csörren a perselyben a pénz mert arról tudták hogy nem tett bele semmit vagy ha halkabban csörrent akkor kissebb érmét tettek bele. Ma már illetve jóideje azt nézik hogy ne csörrenjen, hiszen a bankjegy nem ad hangot.

Be kell valljak valamit, remélem már megbocsájtást nyert eme gyermeki csínyem. :))))
Több mint negyven évvel ezelőtt azt hiszem ötödik osztályos voltam amikor kötelező volt konfírmálnom és előtte lévő hitórákra kellett járnom délutánonként. Kötelezőnek éltem meg mert én nem akartam, nem igazán tetszett de az egyik nagyapám nagy templomos ember volt és hát az nem létezik hogy az ő unokája nem megy. Ráadásul az iskolában, akkor már úttörőként ugyan csak élenjáró, vezető diákként összeütközésbe került a két dolog és az akkori osztályfőnököm közbenjárásának köszönhetően nem zártak ki az úttörő csapatból.
Mivel akaratom elleni voltak ezek a hittanórák az imateremből kifelémenet a pénz helyett nagyobb méretű gombot dobtunk a perselybe, arra vigyázva hogy csörrenjen, a pénzt meg elfagyiztuk, elmoziztuk.:)))
Kedves Simi!

Köszönöm szépen hogy megosztottad a gyerekkori csinnytevésedet...nekem tetszett aranyos történet! )))

Ebből is látszik.. mennyire semmit nem szabad erőltetni.. pláne követelni!!!


a Máté 10:8-at, ami így szól: „Ingyen vettétek, ingyen adjátok.
az adakozónak, morgolódás nélkül kell adni, nem kelletlenül vagy kényszerűségből.
Ahhoz, hogy egy jótett csakugyan irgalmas cselekedet legyen, belülről kell fakadnia, szerető és készséges szívből!
 (2Korintusz 9:7).

Mennyire felüdítő ez a fajta irgalom egy olyan világban, ahol a ridegség, az önzés, és a mások szenvedése és gondjai iránti érdektelenség a megszokott!

A Biblia üzenetének az értékét nem lehet pénzben kifejezni, és mindenki számára elérhetővé kell tenni.....Ingyen!!
Kedves Simi, én pedig hogy irigyeltem az osztálytársaimat, akik konfirmáláskor a tesiöltözőben kérdezték ki egymást a katekizmusból... Annyira szerettem volna én is közéjük tartozni! (Mára ez elmúlt :))
Svájcban nem persely van a bejáratnál, hanem egy kosarat adnak körbe, abba kell rakni az adományt. Ennek, ugye az a pszichológiai hatása, hogy ha a kosárban 1-5 frankosok vannatk, netán papírpénz, akkor senkinek nincs képe 10-50 Rappent beletenni.
De voltam olyan misén is, ahol hosszú botra szerelt akármit ráztak az ember orra előtt. Addig, amíg nem tett bele pénzt az illető. ÉS pénzt kellett beletenni, hiszen a bot végén egy ministránsfiú állt. (Húú, nagyon nem szerettem volna a helyében lenni!) Ez utóbbit nagyon erőszakosnak tartom.