Aranydiploma

Ferenccel együtt jártunk egyetemre. Ő másodszor kezdte el , mert egyszer már kirúgták onnan, mivel kiderült valahogy, hogy szüleinek néhány hold földdel többjük volt, mint ami akkor az egyetemre járáshoz elfogadható lett volna.

A politikai helyzet változásával a felvételivel újból próbálkozott. Sikerült neki és együtt végeztük el az egyetemet.

Most, 50 év múltán az egyetem (kérelemre) arany díszoklevelet adományoz az 50 éve végzett hallgatói számára.

Ferenc értelmes és szorgalmas hallgató volt. Első generációs értelmiségi, nagyszerű tervező mérnök lett a következő évek alatt. Példa a család további generációi számára.

Ferenc azonban már nem veheti át a díszoklevelet, mert néhány évvel az 50 év eltelte előtt meghalt.

Úgy gondolom, hogy jól mutatott volna Ferenc nagypapa szobájának falán a díszoklevél, ami talán inspirálhatta volna kései utódait arra, hogy aki tehetséges, szorgalmasan céltudatos, az elérheti célját akkor is, ha a gátló körülmények ellene hatnak.