Több, mint 40 éve már, egy hírdetésben ajánlotta egy rokonszenvesen szerény ember, hogy igazán megfizethető összegért, néhány sor kézírásból grafológiai elemzést készít.

Elküldtam neki kézírásomat és munkája ellenértékét. A jellemzést megkaptam, és én annyira meg voltam vele elégedve, hogy az éppen barátom feleségétől érkező postai levelezőlapon kapott üdvözletet elküldve megrendeltem a feleségről a grafológiai elemzést. Ezt barátom örömmel fogadta, de később már erről nem esett több szó.

A grafológiában sokan hisznek, van aki nem, és vannak akiknek csak téves elképzeléseik vannak róla.

Aki figyeli önmagát, a jó, és a kevésbé jó tulajdonságait keresi, a sikereinek, vagy kudarcainak okát szeretné tudni, annak sokat segíthet a grafológia a jobb önismeret tekintetében.

Mindenki írásképe egyedi, mint az ujjlenyomat. Mig az ujjlenyomat az életünk során változatlan, addig az írásképünk a pillanatnyi lelki állapotunkat is tükrözi.

A grafológus az egyedi személyiségjegyeket keresi, a folyamat végére összeáll a személyiségkép.

Egy kézzel írott szövegből kiderülhet az adott ember személyisége, stílusa, és még sok más is, például a párkapcsolat elemzésben az, hogy harmónikus-e a kapcsolat a felek között, vagy csak erőfeszítések árán tudnak együtt élni.

A grafológus a kézírásban az egyéni jellegzetességeket vizsgálja, és azokból von le következtetéseket. Számít az írás dölésszöge, a betük hurkái, az ékezetek, a betükapcsolódások és még sok más.

Most bemutatom a már enlített hölgynek készült "Jellemképet" karakterológiai magyarázatokkal.

" 35 éves hölgy "

Egyénisége:
Kedves és barátságos tud lenni anélkül, hogy a lelke mélyét feltárná. Énjét soha nem adja fel és mindig visszatalál önmagához. Nem él illúziókban, elképzelései valószerűek és a megvalósíthatóság határain belül vannak. Nagy hatással vannak rá a hangulatváltozások és a kedélyélet minden rezdülésére is reagál. Egész özönével törnek fel benne kellemes, vagy kellemetlen gerjedelmek. Sokszor még akaratát is uralmuk alá veszik a természetes emberi érzelmek. Ilyen pl. szeretet, reménység, öröm, harag, stb. Érzelmi impulzivitását / pillanatnyi érzelmek szerinti cselekvés / óvatossággal, racionalizálni akaró tendenciával és az akarat erősítésével igyekszik fékezni. Nem szereti a frázisokat és a bonyodalmakat. Bírálóérzéke jelentékenynek mondható. Tud szatírikus is lenni. Olykor ellentmondó. Nyíltbefolyásnak ellenáll. Céljától eltéríteni nehéz.

Akarata:
Bár az érzelmi beállítottság kifejezett akarata nem mondható gyengének, sőt közepesnél erősebb. Tud akaratos is lenni, meggyőződéséhez ragaszkodik és elhatározásait igyekszik keresztül vinni.

Érzelmileg:
Belső énjében ellentétes törekvéseik miatt gyakran küzdenek egymással az érzelmek, az ösztönök és az ésszerűség. Érzelmi életét szeretné racionalizálni és inkább érdekeit, belátásait előtérbe helyezni, ugyanakkor lelke mélyén az érzelmesség után vágyódik. Alaptermészetében jóindulatu. segítőkész, de ha kell, tud szigort is mutatni.

Szellemileg:
Gondolkodása következtető jellegű. Nagy érzéke van a dolgok okozati összefüggéseihez és az események asszociatív kapcsolataihoz.Mindig ki tudja vágni magát egy érvvel. Éles a megfigyelőképessége. Figyelmét kis dolgokra is biztosítani tudja.

Karakterológiai magyarázat: Jellemdominánsai a következők:

1. Énjének soha fel nem adása.
2. Lelke mélyének elzárása, mely nagyobbrészt védekező tendencia.
3. Közepesnél erősebb akarata, mely egyrészt akaratossá fokozódik. Ez az oka annak, hogy nyílt befolyásnak ellenáll, céljától eltéríteni nehéz és elhatározásait rendszerint keresztül is viszi.
4. Illuziómentes életszemléletü.
5. Az érzelmi élet racionalizálni akarása és az érzelmesség utáni vágy.
6. Az érzelem, az ösztön és az ésszerűség szembenállása és küzdelme.
7. Jóindulata, mely sohasem jelent gyengeséget.
8. Hangulatokkal szembeni fogékonysága
9. Ellentmondása, fejlett bírálóérzéke és következtető jellegü gondolkodása.

Ez a 9 karakterdomináns adja jellemének lényegét.
A hozzászóláshoz csatolt képeket csak a regisztrált tagok láthatják.
Kedves Belmonte!

Ha nem is tudtál róla -de a grafológus igen- nem elemeztethetsz, csakis írásos hozzájárulásával másik ember kézírását.
Sérti ugyanis a személyiségi jogokat. Senki nem örülne annak, ha tudta nélkül olyan információk birtokába jut egy másik személy, amiről esetleg még maga sem tud. Tudomásom szerint a Kádár rendszerben nem működhettek grafológusok, egy-két írásszakértő tevékenykedhetett csak kis országunkban. Ők is inkább az írás azonosságát vizsgálták, nem pedig a személyiségjegyeket.

Néha -a blogok tartalma alapján- elképzelem hogy milyen lehet írójának kézírása. Így a Tiedről is van némi elképzelésem. :wink: De megnyugodhatsz, mivel ez szubjektív vélemény, a bíróság előtt nem állná meg a helyét. :)

Üdvözlettel:
Sym 
Kedves Sym!

Kiegészítésedet és vélaményedet örömmel fogadom. Köszönöm.

Hozzájárulás nélkül, valóban az érintett személynek a személyiségi jogai sérülnének. Ez jogi alap nélkül, pusztán a korrekt gondolkodás alapján is belátható.

A " 35 éves hölgy " grafológiai elemzése mellé még szeretném egy férfi írásának a grafikai elemzését is bemutatni a különbözőségek érzékeltetésére.

A két elemzéssel semmiféle személyiségi jogok nem sérülnek.


Üdvözlettel: Belmonte
Kedves Belmonte!

Természetesen -név és aláírás nélkül- bármilyen elemzést lehet publikálni.

Idéznélek:
" A jellemzést megkaptam, és én annyira meg voltam vele elégedve, hogy az éppen barátom feleségétől érkező postai levelezőlapon kapott üdvözletet elküldve megrendeltem a feleségről a grafológiai elemzést." Ha jól értelmezem soraidat, a barátod felesége nem járult hozzá, hogy elemeztesd a kézírását. Ha igen -és én értettelek félre- elnézésedet kérem.

Kíváncsian várom a férfi személyiségrajzát, de még ennél is jobban érdekelne a Te kézírásod. :wink:  

Üdvözlettel:
Sym  
Kedves Sym!

Az idézet szövegemet jól értelmezted. Teljesen igazad van.

Mentségemül mondom, hogy amikor posta fordultával elküldtem nekik a jellemzést, akkor ezért elnézésüket kértem és és utólagos engedélyüket reméltem.

Válaszukban nem fejezték ki neheztelésüket.
Megnyugodtam.

Üdvözlettel: Belmonte
Grafológiai Elemzés

A témaindító írásomban " Egy 35 éves nő " jellemképét mutattam be, hamarosan " 35 éves férfi " jellemképét fogom mellékelni, a különbözőségek bemutatása, érzékeltetése céljából.
A hozzászóláshoz csatolt képeket csak a regisztrált tagok láthatják.
Grafológiai Elemzés 2.

" 35 éves férfi "

Jellemkép

Karakterológiai magyarázatokkal

Egyénisége:
Véleményét és magatartását nem változtatja, legtöbbször egyazon elvek szerint igazodik az életben. A sokfelé gravitáló centrifugális hajlamot, törekvést, szokást egy célra koncentrálja, szervezi, egységesíti és ezáltal tudatos. Énjét sohasem adja fel és mindig visszatalál önmagához. Nem él illúziókban. Elképzelései reálisak és a megvalósíthatóság határain belül vannak. Élettempója gyors. Mindig a legrövidebb utat választja céljai eléréséhez. Fejlett a tevékenységi ösztöne. Biztos és gyors ítéletével hamar felismeri a helyzeteket és a lehetőségek közül mindig kiválasztjas számára a legmegfelelőbbet. Ötleteit képes megvalósítani és ki tudja aknázni.

Lelke mélyét elzárja, izolálja a környezettől. és ide bepillantást nem enged. Közvetlensége mindig csak bizonyos határig terjed és sohasem bizalmaskodó.

Jellemében kötődési dilemma is megfigyelhető. A maga és mások lelkisége között távolságot érez, melyet nem mindig tud áthidalni, legalább is lelkileg.

Akarata:
Kétirányu tendenciát mutat, egyrészt az aktivitást, a cselekvőképességet és tevékenységi vágyát fokozza, másrészt a belső én elzárására beállított. Akaratos is tud lenni.

Érzelmileg:
Alaptermészetében jóindulatú. Segítőkész, de ha kell tud szigort is mutatni. Belső énjében ellentétes törekvéseik miatt gyakran küzdenek egymással az érzelmek és az érdek. Nagy hatással vannak rá a hangulatváltozások. Izgatható.

Szellemileg:
Gyors gonolkodású. Hamar átlátja a kapcsolatokat.a dolgok és az események között. Dialektikája jelentékeny. Fejlett bíráló érzékkel rendelkezik. Tud érvelni. Mindig ki tudja vágni magát egy érvvel. Érvei tetszetősek és első pillanatra megcáfolhatatlannak látszanak. Tud ellentmondani.

Karakterológiai magyarázat

Jellemdominánsai a következők:

1.Jellembeli egyöntetűsége, céltudatossága.
2. Énjének soha fel nem adása.
3. Lelke mélyének elzárása. Problémáit önmagában, egyedül akarja megoldani, a lelket külön világnak tekinti és gondosan elszigeteli az emberektől.
4. Gyors élettempója , mely a cél mielöbbi elérésére ösztönzi.
5. Illúzómentes életszemlélete, reális elképzelései.
6. Jóindulata, mely sohasem jelent gyengeséget.
7. A hangulatokkal szembeni fogékonysága.
8. Fejlett bírálóérzéke, jelentékeny dialektikája, érvelni tudása, ellentmondása.
9. Gondolkodásának következtető jellege.

Ez a 9 karakterdomináns adja jellemének lényegét.
A hozzászóláshoz csatolt képeket csak a regisztrált tagok láthatják.
Szeretem kertünk virágait 4.
A hozzászóláshoz csatolt képeket csak a regisztrált tagok láthatják.
Szeretem kertünk virágait 5.
A hozzászóláshoz csatolt képeket csak a regisztrált tagok láthatják.