Retro58, Lilaorchidea, Kata0524 és Mások, akiknek ilyen kincsei vannak, rakjátok fel, hogy gyönyörködjünk! (Olyan ez, mint tiszta forrásból vizet inni.) Köszönöm!!!
Hamvazószerda

2016-ban hamvazószerda, a megtisztulás napja rendkívül korai napra, február 10-re esik.

Ekkor kezdődik a húsvét előtti 40 napos böjti időszaka.

Az előző évben elégetett barkák hamuját szentelik föl, és ezt az egyházi tevékenységet nevezik hamvazásnak. A hamuval hintés ősi szertartás, a bűnbánatot jelképezi. Őseink bűneik megbánása jeleként és vezeklésként hamut szórtak a fejükre. A különleges szertartást az egyház a 11. század végén vette át és hamvazkodásnak nevezte.
Március hava

A március elnevezés a római naptár Martius hónapjából ered, a nevét - akárcsak a vörös bolygó - a római hadistenről (aki a legenda szerint március elsején született), Marsról kapta. Talán ezért is tekintették a rómaiak ezt a hónapot kedvezőnek a háborúk indítására. Az ókorban is azt tartották, hogyha a háborút március havában indítják, akkor szerencsés kimenetelű lesz.

A Gergely-naptár általánossá válása előtt sokféle elnevezése volt e hónapnak;
• a hollandoknál Lent-maand (böjthó);
• az angolszászok körében - a heves szelek, vagy a Földanya istennő (Hertha) neve miatt - Hreth-monath (goromba hónap) volt a neve,
• de - mivel három nappal hosszabb, mint a február - hívták Hosszú hónapnak (Length monath, a lengthening monath-ból),
• és a tomboló szélviharokra utalva, Viharos hónapnak (Hlyd-monath) is.

Nálunk régen a márciust, Tavaszelőnek vagy Böjtmás havának nevezték. A húsevés tilalma miatt a népi gyógyászatban alkalmazott érvágásra és purgációra alkalmatlan volt e hónap, viszont kifejezetten hasznosnak tartották az édes ételek, fűszeres levesek, valamint a mustár és az ecetes torma fogyasztását, továbbá a fürdő vételét. Hagyományosan ez az időszak volt a szőlőmetszés, a gyümölcsfa-tisztítás és a szántás ideje.

Az egész magyar nyelvterületen közismert időjárási regula:
„Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget!”


A század elején lejegyzett Borsod megyei palóc Sándor-köszöntő így hangzik:
Sándor napja ma vagyon,
Átbillegtem a fagyon.
Ha jegy garast annátok,
Tudom mennem bánnátok.
Ha mehhaltok jaó jártok,
Rám marad a vagyontok.
Szívemből kívánom!


A Drávaszögben Várdarócról József napi köszöntő:
József a neved napján a boroskancsót érd el,
Amíg a halál a torkodra nem térdel!
Lássatok csodát!  :D

https://youtu.be/Cs600U6OJJo
   
   Csodálatos! Micsoda kézügyesség :D  
Szent György ünnepe

A néphit Szent György napjától számította a jó időt, a valódi tavasz kezdetét.

Európa nagy részén ősi pásztorünnep, az állatok első kihajtásának a napja. Gonoszjáró napnak is tartják, ezért a kerítésre, ajtókra tüskés ágakat tesznek, hogy a boszorkányokat távol tartsák. Az állatokat - az ártó szellemek, a rontás elkerülése végett- Szent György napi tűzön hajtják keresztül, hogy a füsttől megtisztuljanak.

György napja volt a magyarságnál is az állatok első kihajtásának legfontosabb időpontja is. Ilyenkor mágikus praktikákkal igyekeztek védeni a legelőre tartó jószágokat. A Zala mentén első kihajtáskor az istállóküszöb mellé belülről láncot, kívülről tojást tettek, ezen kellett a jószágnak átlépnie, s azt tartották, hogy olyan erősek lesznek, mint a lánc, olyan gömbölyűek, mint a tojás.

Szent György (271 körül) római kori katona és keresztény mártír, egyike a leghíresebb katonai szenteknek. Leginkább a sárkányt legyőző lovagképében ismert. A leghíresebb Szent György –szobor, a Kolozsvári testvérek alkotása 1373-ból Prágában van. Másolata Kolozsváron, a Farkas utcai református templom előtt áll. Egyik későbbi, köztéren felállított példánya a Halászbástya lépcsőjénél, egy harmadik példánya pedig az Epreskertben látható. Negyedik másolata Szegeden áll, a Béke téren.
Sárkányölő Szent György Kolozsvár.png
A hozzászóláshoz csatolt képeket csak a regisztrált tagok láthatják.
 Hirdetés a Budapesti Hirlap, 1908 október 29-i számából
Érdekesség, hogy a hölgy, szülőfalumból  származik, de az is lehet, hogy akkor éppen csak ott dolgozott

 
A hozzászóláshoz csatolt képeket csak a regisztrált tagok láthatják.
Július hava

Július havának legfontosabb eseménye az aratás. Az új kenyér a középkorban Henrik napon részesült egyházi áldásban. Ekkor sütöttek először kenyeret a friss lisztből, mintegy próbaképpen, többek között a református Szlavóniában. Ez a kenyér valószínűleg kisebb méretű volt, mint a parasztkenyerek, mert ezt a család az imádkozás után közösen, egyetlen étkezésre fogyasztotta el.

A húszas¬-harmincas éveiben a palóc vidéken próbálkoztak az új kenyér ünnepi hagyományának, az úgynevezett „kenyeresbúcsúnak” Henrik naphoz való kötésével és felélesztésével, de nem éledt újjá a hagyomány.

Hogyan sütötték a kenyeret az 1700¬-as években? A „Magyar kenyeret sütni” elnevezésű receptből vett részlet jegyzője és a kéziratban fennmaradt szakácskönyv írója a Simai Kristóf néven ismert piarista szerzetes. A folyamat a liszt szitálásával kezdődik, s ha a kovász is belekerült a tésztába, „fakalánnal keverd el, ’s verd fel jól úgy, hogy se híg, se sűrű ne legyen”. Az előzetes kelés után a fekete kenyeret ötször, a fehéret legalább kilencszer kellett átdagasztani. Ekkor jött a „szakasztás”, vagyis a szakajtás, tehát a darabokra osztás „annak módja szerént”, s így, szétoszlatva, az utókelesztés. A kenyér kemencében sült, melyet „jó száraz fával vagy nádtekercsekkel” forrósítottak fel úgy, hogy „felettébb tüzes” azért ne legyen. Ekkor „hányták be” a tésztát, s a kenyér héja a tojásos vízzel való megkenéstől lett „szép piros ’s fényes”.
Dagasztóteknőben pihenő, frissen sült kenyerek.png

Dagasztóteknőben pihenő frissen sült kenyerek


JÚLIUS 2. SARLÓS BOLDOGASSZONY NAPJA
A nap elnevezése utal az aratás egykori módjára, amikor még a nők arattak sarlóval. Szokás volt az aratás szertartásos megkezdése is, hogy azután másnap ténylegesen hozzáfogjanak a munkához. Például Szil faluban (Rábaköz) elmentek a misére, az aratószerszámokat a templom falához támasztották. Ezután kimentek a földekre, a búzában vágtak egy rendet, majd hazamentek.

JÚLIUS 20. ILLÉS NAPJA
E napon munkatilalom volt, mert attól tartottak, hogy aki ilyenkor a mezőn dolgozik, abba belecsap a villám, a termést pedig elveri a jég.
Vásárosmiskén azt mondják mennydörgéskor, hogy Illés abroncsolja a hordókat, Csíkdelnén úgy tartják, hogy ilyenkor Illés szekere zörög. Székelykevén úgy vélik, hogy az Illés-napi eső miatt lyukas mogyoró és dió terem.

JÚLIUS 22. MÁRIA MAGDOLNA NAPJA
Szokás volt a kislányok hajából ezen a napon egy keveset levágni, hogy még hosszabbra nőjön. A bácskai Felsőszentivánban sütőlapátra ültetve vágtak le a hajból, amit titokban ástak el, nehogy rontani lehessen a hajszállal.
Kiskunfélegyházán úgy hitték, esnie kell az esőnek, mert Mária Magdolna siratja a bűneit.

JÚLIUS 25. JAKAB NAPJA
Jászdózsán úgy tartották, hogy a Jakab-napra kelt csirkék gyorsan nőnek.
A Jakab-napi időből különböző módon jósoltak a várható téli időjárásra. Székesfehérváron úgy vélték, hogy Jakab napján virágzik a hó, mert ha ilyenkor sok a felleg, akkor a télen sok hó lesz. Tápén a Jakab-napi északi szélből hideg telet jósoltak.

JÚLIUS 26. ANNA NAPJA
A kender töve Anna napján szakad meg, ezért ilyenkor kezdték a kender nyűvését.
A Szent Annának szentelt kedd évszázadok óta asszonyi dologtiltó nap. Szent Annát Szeged környékén Kedd asszonya néven is emlegetik.
Anna kedvelt névünnep, melynek mulatsággal, bállal való megünneplésére ma is virágzó szokásként említhetjük a füredi Anna-bált.
A hozzászóláshoz csatolt képeket csak a regisztrált tagok láthatják.
Nagyboldogasszony - augusztus 15.

A hagyomány szerint e napon halt meg Szűz Mária Jeruzsálemben. A nép meggyőződése szerint holtteste nem lett a földi enyészeté, a Megváltó ugyanis Máriát testestül lelkestül magához vettet a mennybe.

Folyamatosan öröklődő hagyományt. Napja kötelező ünneppé lett a katolikusok számára.
Magyarországon az ünnepet Szent István király korától megtartják.

Augusztus 15. arról is nevezetes, hogy az idős Szent István király ekkor ajánlotta föl Magyarországot Mária oltalmába. Ezen alapul a Regnum Marianum eszméje, azaz, hogy Magyarország Mária országa.

Szűz Mária Magyarország fő patrónája. Tiszteletére számos kolostort, kápolnát és templomot szenteltek, melyek közül több búcsújáróhellyé vált, mint pl. Máriabesnyő, Máriagyűd, Máriapócs, Máriaradna, Máriavölgy.

A naphoz a néphagyományban számos szokás kapcsolódott. Ünnepének előestéjén imádkozással, énekléssel jelképes virrasztást tartottak. Magán az ünnepen növény- és virágszentelést végeztek, mely növények gyógyító erővel bírtak. Az elhunytakat gyakran a Boldogasszony oltalmába ajánlották. Mária biztos segítőnek számít minden szükségben.
Őseink hagyatéka Örökségünk

...hát nem gyönyörű ? :)
A hozzászóláshoz csatolt képeket csak a regisztrált tagok láthatják.
Kedves LILAO! csodálatos a hímzett pólya! Bár csak használnák a mai fiatalok!
Az egyik blogban klubtársunk szóba hozta a petrence hordást. "Férfiasan" bevallom nem ismertem a szót, -bár ismerősnek tűnt- utánanéztem. Kedves Hangya nem találtam egyetlen egy fotót, ahol a férfi ment elöl a nő pedig hátul. Biztos, hogy meg van az oka. Lehet, hogy  tévedek, nem lehetséges, hogy hátul volt a súlypont? A paraszt emberek észszerűen gazdálkodtak energiáikkal.

Gyönyörű fotókat találtam. Édesapám a modern technikát előnybe részesítő méhész volt, így különösen érdekes volt számomra a mézgyűjtésről készült fotók.

Aki egy kicsit el szeretne révedezni a múltban, ajánlom a következő linket:
https://www.google.hu/search?q=petrence+hord%C3%A1s&rlz=1C1AOHY_huHU708HU708&biw=1024&bih=539&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWvLbVlN_RAhXHLMAKHcCWADIQ_AUIBigB#imgrc=dQX-uCXxz_FgvM%3A   
A hozzászóláshoz csatolt képeket csak a regisztrált tagok láthatják.
Szia Sym.!
Nagyon jók a képek.
Látod,,, erről beszélek. Szinte mindegy hogy ki, lehet akár gyerek is, aki elöl megy,
( mert gyerekkoromban én sok ilyet csináltam a szüleimmel) csak jó felé menjen.
Én nem is mondtam, hogy a férfinek kell elöl menni, ugye emlékszel, írtam,,,- senki nem tiltja,
hogy a NŐ menjen elöl.
Igazándiból Simit akartam gerjeszteni, mint az ábra mutatja sikerült is.
Örülök hogy TE tisztán látod a dolgokat.
És úgy is van.
TE a csendes kisebbség soraiba tartozol.
Örülök NEKED, és Köszönöm.
Üdv.: Hangya
Férfi kollégám, miután megnézte a videót, ezt a kérdést tette fel: "Ki az a bunkó, aki ezt képes lenne megenni?" :lol:

https://www.youtube.com/watch?v=Cs600U6OJJo
cron