Aki másnak vermet ás maga esik bele

H.János ,tekintettel élemedett korára felkérte a helyi könyvtár előtt üldögélő P.Palkót ,hogy némi juttatás fejében ásson ki egy méretes gödröt a hátsó udvaron - télire való élelmiszer raktározása céljából.
P.Palkó örömmel csapott H.János kérges tenyerébe,mert a könyvtári belépő igen drága,.épp ideje egy kis anyagi támogatásnak.
Miután az üzlet megköttetett elérkezett a cselekvés órája.
P.Palkó hősiesen végezte a rábizott feladatot,miközben hangosan felelevenitette biológiai ismereteit néhány nemesebb szervről és azok rendeltetésszerü használatáról.
Alkonytájt aztán kőzös olvasgatással a könyvtárban megünnepelték a teljesitményt.Később P.Palkó jogos büszkeségtől vezérelve még egy pillantást vetett munkája gyümölcsére egy könycseppet elmorzsolván szeme sarkában.
Sajnálatos módon e mozdulat az érzelmek sulyától hevesre sikeredett.P.Palkó engedve a gravitációnak ,testközelből szemlélte meg a gödör alját.
A mentési munkálatok folynak a helyi könyvtár törzsközönsége,H.János ,egy viharlámpa valamint a tyuklétra segitségével.
Régi közmondásaink, szólásaink.
Haluskát főznék, ha túró volna, de liszt nincs! :lol: :roll:
M.Mária -Mári néni péntek délelőtt 8,35-kor,sarokba támasztván kiszolgált söprűjét, komoly döntést hozott. Legyőzve a gravitációt, orrát a magasba emelve kiskendője négy sarkát simára vasalta s elszántan közvélemény kutatni indult. A kérdés tárgya a kerítés mellett szomszédasszonyi státuszban ácsorgó B.Borbála - Boris nénihez intéződött.
Mit főzöl máma Boris?
B.Borbála -Boris néni ,megroppanva a kérdés súlyától - tudván kamrája siralmas állapotát -benyúlt a pruszlikba s egy lapos üvegből merített erőt a válaszhoz:
Haluskát főznék ha túró volna, de liszt nincs.
:D
Régi közmondásaink, szólásaink.
Válogat, mint tyúk a kendermagban. :roll:
:D
Oknyomozó riportereink felkeresték H.Jánost, hogy olvasóink betekintést nyerhessenek e kiváló férfiú hétköznapjaiba.
H,János, szűkebb környezetében Háry bácsi - tisztességben megkopaszodott gömbölyded úriember -
ottjártunkkor elmerengve csodálta tyúkjait, ahogy szemezgették a kendermagot.
Okny.riporter:: Háry bácsi kedves, mi az oka ennek a nagyfokú érdeklődésnek a tyúkok táplálkozási szokásai iránt ?
H.János -Háry bácsi: Hát édes fiam ,itt állok hatvan évesen, egyedül és még mindig nem tudom mitől különbözik az egyik mag a másiktól. Szerencsém ,hogy nem tyúknak alkotott a teremtő ,mer má rég éhen haltam vóna....
Régi közmondásaink, szólásaink.
Ajándék lónak ne nézd a fogát.

:roll: Köszönöm hamucipoke! Nagyon jók...! :lol:
Ezrek lájkolták a Csámpáspusztai 80 éves hős anyuka nemes cselekedetét, ki gyermeke élete álmát váltotta valóra.
C.Cecília minden vagyonkáját pénzzé tette, hogy 60.születésnapján 60 éves magzatát meglephesse
egy lóval, melyre a gyermek időtlen idők óta vágyott.
A jeles napon az összes rokon, barát, két kutya valamint 7 kotlós társaságában, zabbal teli tarisznyával a kezében, C.Centaur a hátsó udvarban várta az ajándékot. Délelőtt 10 óra 37 perc 26 mp-kor begördült a kék furgon ,melyről markos munkásemberek leemelték a piros szalaggal átkötött hintalovat.
C.Centaur boldogságtól repeső szívvel rebegte: Anyám én nem ilyen lovat akartam
C.Cecília meghatva önnön jóságától nyilatkozta: Ajándék lónak ne nézd a fogát

Képek a fotógalériában - nem találhatók technikai okok miatt. A megilletődöttségtől jótékony homályba vesztek
Régi közmondásaink, szólásaink.
Kutyából nem lesz szalonna.
Ifjabb K.János és családja nagy napra készülődött, ugyanis egyetlen lánygyermekük bejelentette, hogy bemutatja népes rokonságának jövendőbelijét. Probléma csak az volt, hogy hol legyen a találkozó, mert ugye a szülők, nem túl nagy panel lakása nem elég a népes rokonság befogadására.
Ezért úgy döntöttek, hogy a nagyszülők vidéki, kertes házában lesz az összejövetel.
Jó magyar szokás szerint volt terülj-terülj asztalkám, bor, sör pálinka, és hogy a hangulatot fokozzák, még egy híres celebet is meghívtak.
Szinte mindenki a kerítésen lógott, amikor begördült az autó az utcába és a ház elött kiszállt belőle a két fiatal. A fiú nem nézte ferde szemmel a sokaságot, hozzászokott, amikor még az Ő hazájában élt.
A család meglepődött kissé a fiú láttán, de hamarosan megbékéltek, amikor megtudták, hogy több üzlete is van.
Csak a nagyszülők, Ők aztán nem örültek, jobban szerették volna Bélát a szomszédból, akinek 9 traktor is állt az udvarában.
A délutáni lazulásban a nagymama észrevette, hogy az unokavő jelölt, egyre szorosabb barátságot köt a ház becsben tartott kuvaszával.

Nem is bírta sokáig, - A kutyából nem lesz szalonna, kelt ki magából, mert ugye az internet világában tájékozottnak kell lenni, és Ő meg is tett mindent, hogy a Béla traktorjaiból pár darab az Ő udvarukon is diszelegjen.
Biztos ami biztos alapon, a kuvasz albérletbe megy a faluvégi komaasszonyhoz, ha jönnek a távoli rokonok.
A fiatalok azóta egybekeltek, gyarapodott a család, a nagymama
büszkén tologatja a dédunokát az utcán a kuvasz kiséretében.
Talán igaz, talán nem.
Rejtély!!!Valaki titokban ólálkodik a kutyák körül!!!!
Lakossági bejelentés alapján stábunk kiszállt a faluvégi bokrok közt megbúvó épülethez, Ahol várt ránk K,Katalin ,a neve elhallgatását kérve. A megfigyelései alapján hatalmas élettapasztalattal rendelkező K.Katalin remegő hangon mesélte el a történteket.
K.Katalin: Kedveskéim szörnyű dolgok történnek a szürke házban. Nem tom miből tellett nekik de két kutyájuk is van, egyet meg befogadtak albérletbe. oszt most a Morzsa is megfialt. Itt kezdődtek a bajok. Azóta egy furcsa szemű apró ember jár ki be a portán. Itt valami sötét dolog készül.
--Mire alapozza a gyanúját Kató néni?
K.Katalin: Kedveskéim csúnya a világ, olvastam maguknál , hogy a furcsa szemű apró emberek miből csinálnak szalonnát. De én ezt nem hagyom, ha kell írok a Jóistennek is, ilyen gyalázat nem történhet meg kicsiny országunkban!!!
Közben K.Katalin kerítése mögé húzódtunk, mert mozgást észleltünk a szürke ház udvarán. Megjelent a furcsa szemű apró ember.-A vészhelyzetre való tekintettel falevélnek álcáztuk magunkat.
Továbbra is követjük az eseményeket, tájékoztatjuk olvasóinkat a fejleményekről. Fogjunk össze !!!
Nálunk kutyából nem lesz szalonna !!!!

Apróbetűs rész:

Helyreigazítás:
L.Ch.Holamanóbani lakos örökbefogadott két kiskutyát Chin és Chan ikerlányai legnagyobb örömére.
Régi közmondásaink, szólásaink.
Éhes disznó makkal álmodik. :lol:

Köszönöm lilaorchidea, hogy beszálltál a játékba! :P
Üdv: hamucipoke! :P
-----(--(----@
Brit tudósok kifejlesztettek egy eljárást, mellyel nyomon követik a disznók alvási szokásait.az alvás fázisait. A vizsgálat célja tudományos alapokra helyezni a feltételezést, miszerint a disznók fekete-fehérben álmodnak.
A kísérletben több ezer disznó vett részt, de tekintettel a mérések rövid fázisaira- /a kísérleti alanyok egy év után kolbásszá metamorfolódtak/ -a tudóstársadalom két részre oszlott. Egy kétezerkétszáznegyven és fél oldalas tanulmány szerint az alfában lévő disznóknál a nyálkiválasztás az éber álomban megjelenő makk látványától indul meg. DrMrCrHr. Mittomén Kija szerint ez a korszakalkotó felfedezés megváltoztatja a disznók álmairól alkotott elképzeléseinket. A jövőben néhány pszicho és parapszichológust is bevonnak a vizsgálatokba, hogy megállapítsák az éhségérzet a vágyálom és a realitás hogyan kapcsolható össze térelhajlás nélkül
Átadásra került a Gilicei termál és élményfürdő. Az építkezésen dolgozó emberek áldozatos munkájuk eredményeképpen, jutalmul kapták az első három napot. Mivel ez a mai világban eléggé ritkaságszámba megy, vették a bátorságot meghívták a helyi TV-t, hogy azok bemutassák a jól megérdemelt pihenésüket töltő családokat.

A jól felkészült riporter alig győzte szusszal reggeltől-estig bejárni Kissék, Kovácsék, Tóthék, Nagyék, és Vargáék rezindenciáját, ahol is ment a punnyadás rendesen. A gyerekeket is csak a kismedencébe engedték le a szülők, őket a teraszról is tudták felügyelni.
Onnan aztán lehetett szemérmetlenül bámulni Jucikát és Valikát is, akik mindenki ámulatára a pocakos, idősödő, Karvaly szaki társaságában tipegtek el a terasz alatt az edzőterem felé.
- Csak tudnám, hogy melyik a felesége? - tépelődött Kovácsné
- Nem mindegy az neked? - két jó nő és kész- válaszolt Kovács, különben a Jolán holnap jön, csak akkor ér rá
- Ez a Karvaly egyszer még megjárja - mondta az asszony
- na persze, semmi közünk hozzá - mondta a férj, kis cinkossággal megspékelt irigységgel a hangjában.
- nocsak-nocsak, talán csak nem éhes disznó makkal álmodik? - kérdezte az asszony, de ezt már a férje nem hallotta meg, mert elindult az edzőterem felé, szétnézni - ahogy mondani szokta.
Kovácsné sóhajtott egyet és kivette a frigóból a tegnap vásárolt fagyit.
Régi közmondásaink, szólásaink.
Egy fecske nem csinál nyarat.

- várom a folytatást - :roll:
Mai Hírharang című tudományos magazinunkban vendégünk a feltörekvő ifjú ornitológus, Madarantyosz Lesesz Tóbiás.
Madarantyosz Lesesz Tóbiás a nap 25 órájában megszállottan tanulmányozza a fecskék időjárásra, valamint az időjárás a fecskékre gyakorolt kölcsönhatását. Elmondása szerint úttörő munkát végez ezen a téren, sokszor falakba ütközve.
A nehézségek ellenére a kitartó munka gyümölcseként rövidesen a nemzetközi tekintélyű Röppenyű c. szakfolyóiratban publikál egy tanulmányt. Témája :A fecskék kommunába való tömörülése nyárcsináló célokkal. A kiszivárgott anyag szerint megdőlni látszik a tézis, miszerint a magányos fecske nem hajlandó, egyesek szerint nem tud nyarat csinálni.