A fórum használatának általános szabályai

§1
A tagok egymással szemben tisztességesen és tiszteletteljesen viselkednek.

§2
Nincs kifogásunk az ellentmondásos vitákkal szemben. Amennyiben ezek olyan formában zajlanak le, hogy azok a többi tag számára sértőek lennének, abban az esetben azokat le kell zárni. A nem tárgyilagos vitákat, amelyek egy határt túllépnek és a szabályainkat figyelmen kívül hagyják, minden további nélkül lezárhatjuk és le is zárjuk.

§3
Mivel nem tudjuk az összes hozzászólást ellenőrizni, Ön, mint a hozzászólás írója felelős ezekért.

§4
A fórum elérését és annak használatát nem lehet bármilyen formában követelni, elperelni vagy egyéb formában kikényszeríteni. Az 50plusz-Klub megtartja a jogot magának arra, hogy bármikor, indok nélkül egyes felhasználók számára a használathoz való jogosultságot időszakosan, vagy huzamosabb időre megtagadja, ez különösen érvényes:

 • alkotmányellenes egyesületek propaganda eszközeinek terjesztésére.
 • pornográf tartalmú szövegek és képek terjesztésére.
 • bűncselekményre való felszólításra vagy abban való részvételre történő felszólításra.
 • olyan anyagok közzétételére, amelyek a többi felhasználót rágalmazzák, sértik vagy fenyegetik.
 • hozzászólások közzétételére, amelyek szexuális/rasszista megnyilvánulásokat tartalmaznak.
 • hozzászólások közzétételére, amelyek kifejezett gazdasági tartalommal rendelkeznek.
 • a véleményszabadsággal való visszaélésre, a többi tag szidalmazására, megsértésére, diszkriminálására vagy egyéb módon, szóban történő támadására.
 • a fórum vagy a weboldal hozzászólásainak és cikkeinek másolására és ezek nyilvánosságra hozatalára más, nyilvános fórumokon, újságokban stb.

§5
A privát üzenetek közzététele a küldő és a címzett kifejezett beleegyezése nélkül nem engedélyezett.

§6
Az üzemeltető fenntartja a jogot többek között az alábbi hozzászólások és topikok indoklás nélküli törlésére:

 • Hozzászólások és topikok, amelyek a jelen fórum szabályzat 4. és 5. §-ait sértik.
 • Hozzászólások, amelyeknek nincs köze a tényleges témához, ill. amelyek nem járulnak hozzá építő jelleggel a vita menetéhez.
 • topikok, amelyek hozzászólásait nagyrészt hajdani tagok írták.

§7
Tilos olyan vezetékneveket, címeket, telefonszámokat, fax számokat, URL-eket, e-mail címeket, ICQ-címeket vagy egyéb kapcsolat felvételi lehetőségeket közzétenni a fórumon, amelyek az 50plusz-Klubbon túl történő kapcsolatfelvételt tesznek lehetővé.

§8
A fórum üzemeltetői és adminisztrátorai nem tartoznak elszámolással a tagoknak, és alapvetően ők rendelkeznek a végső döntés jogával. A hozzászólásokat ily módon indoklás nélkül lezárhatják vagy törölhetik. Az adminisztrátorok kizárhatnak egy tagot saját mérlegelés alapján, például, de nem kizárólagosan, hibás viselkedéssel, zaklatással, második fiók létráhozásával, kényszerítéssel stb. indokolva.

§9
Kérjük, ügyeljen arra, hogy a hozzászólások a megfelelő fórumokban jelenjenek meg. Ez a moderátorokat és az adminisztrátorokat felesleges munkától kíméli meg, és lehetővé teszi az áttekinthetőséget az Ön és a többi tag számára. Ezen kívül kérjük, használja a kereső funkciót, hogy a kettős posztolásokat elkerülje!

§10
Tartalmakat a fórumból csak abban az esetben szabad közzétenni, amennyiben egyrészről a szerző kifejezett beleegyezése, másrészről a fórum üzemeltetőjének kifejezett beleegyezése rendelkezésre áll.

§11
A szerzői joggal védett tartalmak (képek, szövegek stb.) mindennemű átvétele a szerzőre és a forrásra való utalással történjen. Hosszabb szövegek, bekezdések átvételéhez, majd azok közzétételéhez minden esetben a szerző beleegyezését kell beszerezni. Ez abban az esetben is érvényes, amikor közvetlenül más weboldalakról képek kerülnek belinkelésre. Az 50plusz-Klub kifejezetten elhatárolódik az ily módon jogtalanul beállított képektől és tartalmaktól, és a keletkezett szerzői jogi- ill. kártérítési követeléseket közvetlenül annak a tagnak továbbítja, aki a szerzői jog által védett anyagot a szerző hozzájárulása nélkül publikálta.

§12
Azokat a hozzászólásokat, amelyek nyilvánvalóan a fórum irányelveit sértik, figyelmen kívül kell hagyni, és nem szabad megválaszolni. Ezen kívül érdemes tájékoztatni az egyik moderátort, adminisztrátort, vagy a fórumok üzemeltetőjét.

Utolsó látogatás: