Adatvédelmi rendelkezések


1 Általános rész

1.1 Az 50plusz-Klub számára rendkívül fontos a felhasználói adatok biztonsága és védelme. Az 50plusz-Klub kötelezettséget vállal a jogszabályi adatvédelmi előírások, különösen a német szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) és a német telemédia-törvény (TMG) rendelkezéseinek betartására.

1.2 Az 50plusz-Klub ennek megfelelően a BDSG 33.§ (1) bekezdése, valamint a TMG 5.§ alapján felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy a felhasználói adatokat számítógéppel kiolvasható formában tárolja, és számítógép segítségével dolgozza fel.

1.3 A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséhez kapcsolóan személyes adatokat gyűjt, tárol, dolgoz fel és használ. A személyes adatok olyan adatok, amelyek meghatározott vagy meghatározható felhasználó személyi vagy anyagi helyzetével kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezeket az adatokat elektronikus formában tároljuk. A profilkészítés során megadott adatok teljes köre mentésre kerül. A profil törlése során a felhasználó azonosítására alkalmas valamennyi adatot kitöröljük.

1.4 Külön kérésre az 50plusz-Klub valamennyi adatra kiterjedő, ingyenes adatszolgáltatást teljesít a felhasználó részére a vele kapcsolatos, tárolt adatállományról. A tájékoztatásra írásban kerül sor. A tájékoztatás iránti megkeresést a személyazonosító igazolvány másolatával együtt, írásban az 50plus-Treff GmbH, D-82319 Starnberg Schloßbergstr. 24. címre kell küldeni. Ezzel kapcsolatban felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy a személyazonosító igazolvány megküldött másolatát kizárólag a név, a cím, a születési idő, és az érvényességi idő azonosításához használjuk fel. A személyazonosító igazolvány más adatait (pl. igazolványszám, fénykép, személyazonosító jegyek, állampolgárság) szíveskedjen még postázás előtt olvashatatlanná tenni. A személyazonosító igazolvány másolatát kizárólag a személyazonosság ellenőrzésére használjuk, és ezt követően haladéktalanul megsemmisítjük.

1.5 A felhasználóval és a felhasználói profillal kapcsolatos, nicknévhez, érdeklődési körhöz, leíráshoz, fényképhez, életkorhoz, irányítószámhoz hasonló és az 50plusz-Klub más felhasználói számára is látható adatok - a profil népszerűségének növelése érdekében - az 50plusz-Klub más regisztrált felhasználói részére is átadásra kerülhetnek. A nicknevek nem tárják fel azonban az egyes felhasználók személyazonosságát (E-mail cím).

1.6 A fenti eseteken kívül az 50plusz-Klub nem ad át személyes adatokat kívülállók számára. E szabály alól csupán a profil közzététele képez kivételt, hiszen a felhasználó ehhez adta meg adatait, és a regisztrációval közzétételükhöz is hozzájárult.

1.7 A felhasználó által megadott személyes beállítások elmentésre kerülnek. Ezzel garantálható, hogy az új unkakapcsolatoknál (minden új bejelentkezésnél) a felhasználót korábbi személyes beállításai várják. Ehhez az 50plusz-Klub az e tekintetben már megszokott sütiket (más néven cookie) használja. Ezeket a sütiket a felhasználó böngészője tartós jelleggel a számítógép merevlemezére menti. Ez a böngésző megfelelő beállításával akadályozható meg.

1.8 Amennyiben a felhasználó partneroldalról (kapcsolódó oldal) használja az 50plusz-Klub szolgáltatását, úgy a rendszer sütibe menti az anonimizált adatokat. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes felhasználói adatokat, hanem kizárólag a partnerprogram fenntartására szolgálnak. A felhasználó regisztrációját követően ezek a sütik automatikusan törlésre kerülnek. Regisztráció hiányában ezek a sütik 30 nap elteltével automatikusan törlésre kerülnek.

1.9 A felhasználó elektronikus levélben hírlevelet kap. Ezek az üzenetek a szolgáltatás részét képezik, és a felhasználókat az 50plusz-Klub-fel kapcsolatos aktuális témákról, valamint a tagsággal kapcsolatos üzenetekről tájékoztatja (pl. más felhasználó üzenetei, profillátogatás). A felhasználó teljes egészében, vagy meghatározott időtartamra kiterjedő hatállyal lemondhatja a szolgáltatás részét képező elektronikus hírlevelet, illetve a hírlevél végén található hivatkozás segítségével teljesen le is iratkozhat a hírlevélről, továbbá a felhasználói fiók megfelelő beállításával bármikor ismét meg is rendelheti azt.

1.10 A regisztráció az adathasználatra vonatkozó előző rendelkezések elfogadására irányuló felhasználói nyilatkozatnak minősül.

1.11 Honlapunk rendszerint személyes adatok megadása nélkül is használható. Amennyiben honlapunk személyes adatokat (például név, cím vagy e-mail) kér Öntől, úgy azokat adott esetben önkéntes alapon adhatja meg.

1.12 A jogszabályi előírásoknak megfelelően a felhasználói profil - nicknévhez kapcsolódóan - reklámcélra, piackutatásra és szolgáltatásaink színvonalának javításához kerülheti kiértékelésre. A felhasználói profil létrehozását bármikor meg lehet kifogásolni, pl. az alábbi címre küldött elektronikus levélben: info@50plusz-klub.hu. Ezeket a felhasználói profilokat nem kapcsoljuk össze a nicknév viselőjével.

1.13 IP-címe a honlapjaink megnyitását kísérő adattovábbításhoz szükséges. A fentieken kívül IP-címét anonimizált formában - pl. statisztikai célra - rögzítjük, és nem kapcsoljuk össze más adatokkal. Éppen ezért segítségével személyét sem lehet visszakövetni.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az internetes adattovábbításban (pl. elektronikus levélben történő kommunikáció) biztonsági hézagok lehetnek. Kívülállók hozzáférésével szemben nem biztosítható maradéktalan adatvédelem.

Kifejezetten megtiltjuk azt, hogy az impresszum-közzétételi kötelezettségünk keretében közzétett elérhetőségeinket kívülállók olyan reklámok vagy tájékoztató anyagok küldésére használják, amit vállalatunk kifejezetten nem kért. Az 50plusz-Klub a reklámanyagok (pl. spam-levelek) küldése tekintetében kifejezetett jogi lépések megtételére vonatkozó jogot tart fenn magának.

2 A Google Analytics használatára vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat

Honlapunk Google Analytics szolgáltatást, vagyis a Google Inc. ("Google") webelemző megoldását használja. A Google Analytics úgynevezett "sütiket", vagyis az Ön számítógépére elmentett, és a honlap használatára vonatkozó elemzések készítését lehetővé tevő szöveges fájlokat használ. A sütik által az Ön honlap-használatával összefüggésben generált információk rendszerint a Google vállalat Amerikai Egyesült Államokban működő valamelyik szerverére kerülnek, és ott kerülnek tárolásra.

Amennyiben ezen a honlapon bekapcsolják az IP-anonimizálást, úgy az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló nemzetközi szerződés más tagállamában a Google még ezt megelőzően lerövidíti az Ön IP-címét. Kivételes esetben a teljes IP-címe átkerül a Google vállalat Amerikai Egyesült Államokban működő szerverére, és ott rövidítik le. A honlap-üzemeltető megbízása alapján a Google ezeket az információkat az Ön honlap-használati szokásainak kiértékelésére, a honlapon zajló eseményekkel kapcsolatos jelentések összeállítására, valamint a honlap-használattal és az internet-hozzáféréssel kapcsolatban a honlap-üzemeltető részére nyújtandó további szolgáltatásokhoz használja.

Az Ön böngészője által az Google Analytics részére átadott IP-cím nem kerül összekapcsolásra a Google más jellegű adataival. Böngészője megfelelő beállításával letilthatja a sütik mentését, felhívjuk azonban szíves figyelmét arra, hogy ilyenkor adott esetben nem tudja kihasználni a honlapunk által kínált funkciók teljes egészét. Az alábbi honlapról letölthető beépülő modul böngészője alá telepítésével megakadályozhatja a sütik által generált, és az Ön honlap-használatára vonatkozó adatok (ideértve IP-címét is) Google részére történő átadását, valamint az említett adatok Google általi feldolgozását: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A felhasználási és adatvédelmi követelményekkel kapcsolatban ott találhat további információkat: https://www.google.com/analytics/terms/hu.html, ill. itt: https://www.google.com/intl/hu/analytics/learn/privacy.html. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az IP-címek névtelen rögzítése (ún. IP masking) érdekében a Google Analytics ezen a honlapon "gat._anonymizeIp();" kóddal egészül ki.

3 A Google Adsense használatára vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat

Honlapunk Google AdSense megoldást, vagyis a Google Inc. ("Google") reklámcélú hirdetések beillesztésével kapcsolatos szolgáltatását használja. A Google AdSense úgynevezett "sütiket", vagyis az Ön számítógépére elmentett, és a honlap használatára vonatkozó elemzések készítését lehetővé tevő szöveges fájlokat használ. A Google AdSense úgynevezett web beacon-t használ (láthatatlan ábrák). A web beacon segítségével a honlap látogatottságával kapcsolatos adatok értékelhetők ki.

A sütik és a web beaconok által az adott honlap használatával összefüggésben generált információk (beleértve az Ön IP-címét is), valamint az alkalmazott reklámformátumok a Google vállalat Amerikai Egyesült Államokban működő valamelyik szerverére kerülnek, és ott kerülnek tárolásra. Ezeket az információkat a Google saját szerződéses partnerének is továbbadhatja. IP-címét azonban a Google nem kapcsolja össze az Önre vonatkozó más adataival.

Böngésző-szoftvere megfelelő beállításával letilthatja a sütik telepítését, felhívjuk azonban szíves figyelmét arra, hogy ilyenkor adott esetben nem tudja kihasználni a honlapunk által kínált funkciók teljes egészét. A Google érdeklődési körnek megfelelő hirdetéseit a https://www.google.com/settings/ads hivatkozás alatt elérhető "Letiltom" ikonra kattintva kapcsolhatja ki teljesen, vagy ezzel kapcsolatban további beállításokat is végezhet. Jelen honlap használatával hozzájárul ahhoz, hogy a Google által Önről gyűjtött adatok az előzőekben leírt célra, és az előzőekben részletezett módon feldolgozásra kerüljenek.