Általános szerződési feltételek


1 Hatály

1.1 Az www.50plusz-klub.hu (a továbbiakban 50plusz-Klub) valamennyi felhasználójára kizárólag jelen általános szerződési feltételek rendelkezései vonatkoznak.

1.2 Az 50plusz-Klub honlapot az 50plus-Treff GmbH ( Schloßbergstr. 24, 82319 Starnberg) üzemelteti.

1.3 Az 50plusz-Klub honlapján történő regisztrációval a felhasználó elfogadja a szerződés elválaszthatatlan részét képező alábbi általános szerződési feltételek rendelkezéseit.

1.4 Az 50plusz-Klub fenntartja magának az általános szerződési feltételek jövőre vonatkozó hatállyal történő módosítására vonatkozó jogát abban az esetben, ha ez nem érinti a szerződéses jogviszony lényeges rendelkezéseit, és amennyiben ezekre a körülmények 50plusz-Klub számára előre nem látható olyan megváltozása miatt van szükség, amelyeknek figyelmen kívül hagyása a szerződéses jogviszony alapvető zavarához vezetne. Lényeges rendelkezésnek kell tekinteni különösen a szerződésben foglalt szolgáltatások futamidejére, illetve a szolgáltatások jellegére és terjedelmére, valamint felmondásukra vonatkozó rendelkezéseket. Rendelkezései a szerződéskötést követően keletkezett szabályozási joghézag kitöltése érdekében módosíthatók. Ilyen helyzet áll fenn például (de nem kizárólagos jelleggel) jelen ÁSZF rendelkezéseit érintő ítélkezési gyakorlat megváltozása esetén.
Az 50plusz-Klub ilyenkor az érintett felhasználókat előzetesen tájékoztatja a szerződési feltételek módosításáról. A módosításokat elfogadottnak kell tekinteni abban az esetben, ha az ügyfél a módosítás közlésétől számított két hónapon belül nem kifogásolja meg a módosítást. A tájékoztatásban erre fel kell hívni a felhasználó figyelmét is.

2 A szolgáltatások köre

2.1 Az 50plusz-Klub különféle kapcsolat-felvételi célú kommunikációs szolgáltatókat biztosít felhasználói számára. Erre vonatkozó kifejezett eltérő rendelkezés hiányában jelen általános szerződési feltételeket kell alkalmazni a meglévő szolgáltatásokat kibővítő vagy kiegészítő új ajánlatokra is. Ez a rendelkezés az új szolgáltatások kínálatára is vonatkozik. A szolgáltató az általa megfelelőnek tartott kialakításban, a szolgáltatás rendelkezésre állásának fenntartásával biztosítja szolgáltatásait.

2.2 Az 50plusz-Klub kötelezettsége az elérhetőségek automatikus biztosításához szükséges informatikai szolgáltatásokra terjed ki, az eredményt azonban már garantálja. Az 50plusz-Klub csak azokat a műszaki feltételeket biztosítja, amelyek - a 2.1 pont szerinti feltételek teljesülése esetén - általában - lehetővé teszik a kapcsolatfelvételt. Az 50plusz-Klub éppen ezért azért sem felel, ha a szerződés időtartama alatt nem jön létre kapcsolat.

2.3 Az 50plusz-Klub szolgáltatásait általában a nap 24 órájában, és a hét minden egyes napján igénybe lehet venni. Az 50plusz-Klub a szerver, valamint a tartalmak és tárolt üzenetek lehető legmagasabb szintű rendelkezésre állására törekszik, garanciát azonban sem teljes rendelkezésre állásukra, sem százalékban meghatározott rendelkezésre állási szintjükre nem tud vállalni.

3 Szerződéskötés

3.1 Az 50plusz-Klub portálra kizárólag olyan felhasználók regisztrálhatnak, akik már betöltötték 45. életévüket. Fiatalabb felhasználókkal nem jön létre szerződés.

3.2 Az 50plusz-Klub a felhasználói adatokat hivatalos dokumentumok segítségével is ellenőrizheti. A felhasználó ennek érdekében úgy nyilatkozik, hogy kérésre az 50plusz-Klub rendelkezésére bocsátja hivatalos személyazonosító okmánya - különösen személyi igazolványa - másolatát.

3.3 A szerződés akkor jön létre, ha a felhasználó sikeresen regisztrált az 50plusz-Klub rendszerében.

3.4 Az 50plusz-Klub visszautasíthatja a szerződéskötésre irányuló ajánlatot abban az esetben, ha a felhasználó az 50plusz-Klub jogszerű kérése ellenére sem igazolja életkorát, illetve személyi adatait. Az 50plusz-Klub ilyenkor törölheti az érintett felhasználó fiókját, és letilthatja jövőbeli honlap-használatát is.

4 A szerződés időtartama és a használati díjak

4.1 Az 50plusz-Klub rendszerébe való regisztráció, a tagsági jogviszony és a használat ingyenes (alaptagság), nem terjed ki azonban minden szolgáltatáselemre. Más felhasználókkal korlátozás nélkül például csak fizetős tagok (prémium tagság) létesíthetnek kapcsolatot. A térítésköteles szerződéses jogviszony létesítése előtt a felhasználót a szolgáltató tájékoztatja a térítésköteles szolgáltatás tartalmáról, árairól és a fizetési feltételeiről. A térítésköteles szerződési jogviszony a szerződési ajánlat 50plusz-Klub által történő elfogadásával jön létre. A beviteli mezőkben ejtett adatbeviteli hibát a felhasználó a billentyűzet és az egér segítségével javíthatja. A szerződés szövegét a törvényi rendelkezéseknek megfelelően hozzáférhetővé tesszük az Ön számára, a szerződéskötést követően ezen túlmenően azonban nem tároljuk.

4.2 A térítésköteles felhasználói státusz díjait itt találhatja meg.

4.3 A 4.2 pont szerinti díjat előzetesen és levonás nélkül meg kell fizetni az 50plusz-Klub számára. Összege automatikusan levonásra kerül a felhasználó számlájáról, illetve ezzel az összeggel megterheljük hitelkártyáját, vagy maga a felhasználó utalja át.

4.4 A portál ingyenes használatára a szerződési jogviszony bármely szerződő fél általi felmondásáig, vagy a felhasználói profil 50plusz-Klub általi törléséig van lehetőség. A prémium tagság a felhasználó által kiválasztott időtartammal automatikusan meghosszabbodik abban az esetben, ha nem mondják fel a 7.2 pont alapján már kifizetett időszak vége előtt.

5 A felhasználó kötelezettségei

5.1 Felhasználóink egy darab profilt hozhatnak létre az 50plusz-Klub rendszerében. Egy felhasználó több profilt nem hozhat létre. Az 50plusz-Klub előzetes bejelentés nélkül törölheti a felhasználó későbbi időpontban létrehozott profiljait akkor, ha az adott felhasználó több profillal rendelkezik.

5.2 A profil tartalmáért kizárólag a felhasználó felel.

5.3 A profilok nem tartalmazhatnak szexuális, pornográf, erkölcstelen, politikailag radikális vagy más módon jogellenes tartalmakat.

5.4 A profilt kívülálló javára nem lehet átengedni.

5.5 A profilok nem tartalmazhatnak saját célú, vagy kívülállók céljait szolgáló kereskedelmi reklámot. Ez különösen más internetes szolgáltatások hirdetményeire és térítésköteles szolgáltatási telefonszámok hirdetéseire vonatkozik.

5.6 Profil nem engedhető át olyan célra, ami a várható válaszok elektronikus levélcímeinek kereskedelmi célú felhasználására irányul.

5.7 Az 50plusz-Klub profiljaiból, fórumain, chat-szolgáltatása vagy más jellegű szolgáltatása keretében megismert vezetékneveket, címeket, telefon- és telefax-számokat, URL-címet, elektronikus levélcímeket, ICQ-címeket vagy az 50plusz-Klub rendszerén kívüli kapcsolatfeltételt lehetővé tevő más jellegű adatokat nem szabad nyilvánosságra hozni.

5.8 Az 50plusz-Klub profiljába feltöltött fényképnek aktuálisnak kell lennie, és lehetővé kell tennie az érintett felhasználó azonosítását. Az arcnak teljes mértékben felismerhetőnek kell lennie. A felhasználó nyilatkozik arról, hogy az 50plusz-Klub ajánlataihoz és szolgáltatásaihoz kapcsolódóan keretében nem tölt fel olyan fényképet, vagy szerzői jogilag védett információt, amelynek tekintetében nem rendelkezik az ehhez szükséges jogokkal vagy hozzájárulással. Az 50plusz-Klub semmiképpen nem tehető felelőssé azért, ha a felhasználó profiljába, vagy galériájába feltöltött képanyag feltöltése szerzői jogot sért. A felhasználó az 50plusz-Klub vállalatot mentesíti az ezzel kapcsolatos jogi igények következményei alól.

5.9 A profilon megadott válaszok tartalmáért kizárólag a felhasználó felel.

5.10 A felhasználóknak bizalmasan kell kezelniük az 50plusz-Klub használatával összefüggésben kapott elektronikus leveleket, más üzeneteket és adatokat, és ezeket szerzői jogtulajdonosuk hozzájárulása nélkül nem tehetik hozzáférhetővé kívülállók számára. Ugyanez vonatkozik más felhasználók nevére, telefon- és telefax-számára, lakás- és e-mail címére és/vagy URL címére. A felhasználónak nem minősülő személyek adatait sem szabad továbbítani.

5.11 A válaszok nem tartalmazhatnak szexuális, pornográf, erkölcstelen, politikailag radikális vagy más módon jogellenes tartalmakat. A fentieken túlmenően tilos másokat fenyegetni, zaklatni, más jogait (például személyiségi jogait) megsérteni, illetve pénzt vagy pénzegyenértékű szolgáltatást ígérni vagy követelni.

5.12 A válaszok nem tartalmazhatnak saját célú, vagy kívülállók céljait szolgáló kereskedelmi reklámot. Ez különösen más internetes szolgáltatások hirdetményeire és térítésköteles szolgáltatási telefonszámok hirdetéseire vonatkozik.

5.13 A felhasználónak az 50plusz-Klub szolgáltatásaival visszaélő személyekkel szembeni védelme érdekében az 50plusz-Klub - erre vonatkozó külön jogszabályi kötelezettség nélkül - különféle automatikus monitorozó-eszközökkel, valamint ügyfélszolgálata segítségével szúrópróba-jelleggel ellenőrzi a platformon folytatott tevékenységet, ellenőrzi a felhasználó által bevitt adatok plauzibilitását, és a felhasználási feltételek betartását. Az 50plusz-Klub semmiféle felelősséget nem vállal azonban a profilok tartalmáért.

5.14 Az 50plusz-Klub azonnali hatállyal és indokolás nélkül kizárhat felhasználókat az 50plusz-Klub bizonyos vagy valamennyi szolgáltatásának használatából, vagy megtagadhatja egyes profilok létrehozását.

5.15 Az 50plusz-Klub fenntartja magának a jogi lépések megtételére vonatkozó jogát arra az esetre, ha a kizárt felhasználó pl. más személyazonossággal veszi igénybe az 50plusz-Klub internetes szolgáltatását.

6 Tájékoztatás az elállás lehetőségéről

6.1 Elállási jog

Szerződési nyilatkozatától 14 napon belül indokolás nélkül, írásban (pl. levél, fax, e-mail) elállhat. A határidő jelen szöveges formájú tájékoztató átvételével kezdődik, ez az időpont azonban nem előzheti meg a szerződéskötés időpontját, valamint az EGBGB (a német Ptk. hatályba léptetésétől szóló törvény) 246. cikkének 2.§, valamint 1.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettségünk teljesítését. Az elállási határidő betartottnak tekintendő az elállási nyilatkozat határidőn belüli elküldése esetén. Az elállási nyilatkozatot az alábbi címre kell megküldeni:

50plus-Treff GmbH
Schloßbergstr. 24
D-82319 Starnberg

Telefaxszám: +49 (0)8151 - 65 48 564
E-mail cím: info@50plusz-klub.hu

6.2 Az elállás következményei

Érvényes elállás esetén a kapott szolgáltatásokat valamennyi szerződő félnek vissza kell szolgáltatnia, és a megszerzett hasznokat (pl. kamat) ki kell adnia. Amennyiben az igénybe vett szolgáltatásokat, valamint hasznokat (pl. használati előnyök) egyáltalán nem, vagy csak részben lehet, illetve csak leromlott állapotban lehet visszaszolgáltatni vagy kiadni, úgy helyette egyenértéket kell biztosítani számunkra. Ez adott esetben azt jelenti, hogy az elállásig terjedő időszak tekintetében teljesíteni kell a szerződés szerinti fizetési kötelezettségeket. A teljesített befizetések visszatérítésére vonatkozó kötelezettséget 30 napon belül kell teljesíteni. A határidő az Ön számára az elállási nyilatkozat elküldésével, számunkra a nyilatkozat átvételével kezdődik.

6.3 Különleges tudnivalók

Elállási joga határidő előtt megszűnik abban az esetben, ha az elállási jog gyakorlását megelőzően - az Ön kifejezett kérésére - valamennyi szerződő fél teljes egészében teljesíti szerződéses kötelezettségeit.

Az elállási jogra vonatkozó tájékoztatás vége


7 Felmondás

7.1 Ingyenes alaptagság: Az ingyenes alaptagságot a "Profil > Beállítások" menüpontban bármikor fel lehet mondani. Az ingyenes alaptagság felmondását követően az 50plusz-Klub törli a felhasználói profilt.

7.2 Térítésköteles prémium tagság: A felhasználó a kifizetett időszak lejárta előtt felmondhatja térítésköteles prémium tagságát. A szolgáltatás írásban (jogszabályban előírt írásbeli forma), vagy a "Profil > Beállítások" menüponttal mondható fel. A kifizetett időszak lejártát követően a felhasználó státusza automatikusan ingyenes tagságra változik. A szerződés időtartamától függetlenül a felhasználó bármikor törölheti profiladatait.

7.3 Kívülálló személy megalapozott panasza, jogsértés gyanúja vagy az általános szerződés feltételek megszegése esetén az 50plusz-Klub zárolhatja a panaszt kiváltó vagy a gyanút megalapozó felhasználói tartalmat, illetve letilthatja a felhasználói profilhoz való hozzáférést. Amennyiben az előzetes felszólítás alkalmazása elvárható az 50plusz-Klub vállalattól, úgy a zárolást megelőzően, és a zárolás feltételeként az 50plusz-Klub felszólítást küld a felhasználónak, így az tisztázhatja magát a gyanú alól, vagy megoldhatja a jogsértő helyzetet. Amennyiben az előzetes felszólítás alkalmazása pl. az 50plusz-Klub-et vagy más felhasználót fenyegető kár elhárítása miatt nem várható el, úgy az 50plusz-Klub az érintett felhasználót utólagosan tájékoztatja a tiltásról, és csak utólagosan biztosít számára lehetőséget az állásfoglalás megtételére, illetve a helyzet rendezésére.

7.4 Amennyiben a felhasználó hozzáférése szerződésszegés miatt került zárolásra, úgy az 50plusz-Klub vállalatot a még fel nem használt egyenleg eddigi felhasználási időszakkal arányos részének, valamint a szerződésszegés megakadályozása tekintetében 25 EUR feldolgozási átalánydíj összegével megegyező összeg illeti meg. Ebben az esetben a felhasználó kifejezetten igazolhatja az alacsonyabb összegű kár fennállását. A felhasználó nem jogosult az 50plusz-Klub részére megfizetett díj visszatérítésére.

7.5 A kérdőívben szándékosan, vagy csalás szándékával hamisan megadott információk polgári jogi következményekkel járhatnak. Ebben az esetben azonnali hatállyal megszüntetésre kerül a szerződés, és a felhasználó nem tarthat igényt az 50plusz-Klub részére megfizetett díj visszatérítésére sem.

7.6 A fenti rendelkezések nem érintik az azonnali hatályú, rendkívüli felmondás jogát.

8 A felelősség korlátozása és kizárása

8.1 Az 50plusz-Klub jelen szerződés keretében kizárólag azokért a felhasználónak okozott károkért felel, (1) amelyeket az 50plusz-Klub vagy törvényes képviselője, vagy teljesítési segédje szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott, (2) amelyek az élet, a testi épség, illetve az egészség védelmére vonatkozó kötelezettség megszegése miatt álltak elő, feltéve, hogy ez az 50plusz-Klub vagy törvényes képviselője, illetve teljesítési segédje általi kötelezettség-szegésére vezethető vissza és (3) ami olyan kötelezettség megszegése miatt következett be, amelynek teljesítését a szerződésben foglaltak megfelelő végrehajtása teszi lehetővé, és amelynek teljesítésében az ügyfél rendszerint megbízik vagy megbízhat (alapvető kötelezettség).

8.2 Az 50plusz-Klub a 8.1 (1) és (2) pontok szerinti esetekben korlátlanul felel. A kártérítési igény egyéb esetekben az előre látható, szerződésre jellemző kárra korlátozódik.

8.3 A 8.1 pontban foglaltaktól eltérő esetekben - jogalaptól függetlenül - az 50plusz-Klub nem tartozik kártérítési felelősséggel.

8.4 A felelősség előzőekben említett korlátozását megfelelően alkalmazni kell az 50plusz-Klub szerveire, alkalmazottjaira és teljesítési segédjeire is.

8.5 Az előzőekben szereplő felelősségi szabályok nem érintik a termékfelelősségi törvény, a vállalt garancia vagy a csalárd megtévesztés miatti felelősséget.

9 Alkalmazandó jog

A Németországi Szövetségi Köztársaság jogát kell alkalmazni. A német kollíziós jog nem alkalmazható.

Starnberg, 2019. július