A párkapcsolat fejlődésének szakaszai

A párkapcsolat fejlődésének szakaszai

1 | 1103 Hívások

A párkapcsolat fejlődésének szakaszai

Azt szokták mondani, hogy akkor lesz jó a párkapcsolatunk, ha folyamatosan dolgozunk rajta. Ahhoz, hogy megfelelően tudjunk rajta dolgozni, ismernünk kell a párkapcsolatunk fejlődésének szakaszait.A mi korunkban már nagy valószínűséggel túl vagyunk több csalódáson, már górcső alatt elemezzük a jelöltjeinket, de ha nem küzdünk ellene, akkor nagy valószínűséggel újra be fog életünkbe kopogtatni a szerelem. A szakértők 4-5 szakaszra bontják a párkapcsolatok fejlődését.

 

1. Szimbiózis – azaz a rózsaszín köd időszaka

A legelső fázis a rózsaszín köd fázisa, amikor szinte rácuppanunk a partnerünkre, szinte egybeolvadunk. Ilyenkor nem vesszük észre a negatívumokat a másikban, mindenben a boldogságot keressük.

 

2. Leválás – azaz a reális látás szakasza

Miután eloszlik a rózsaszín köd a fejünk felől és belerázódunk a hétköznapokba, egyre inkább elkezdjük a másikat reálisan látni, meglátjuk a közöttünk lévő különbségeket, észrevesszük a negatív tulajdonságokat. Sajnos ezek a felismerések csalódást okozhatnak számunkra. Amennyiben ragaszkodunk a másikhoz, akkor elindul a másik megváltoztatására irányuló törekvés. Megkezdődnek a belső viszályok a kapcsolatban, melynek célja az egymás másságának elfogadása, az egymással szembeni elvárások egyeztetése és ezeknek a kölcsönös elfogadása, cél a közös identitástudat kimunkálása. Ha sikerül kompromisszumra jutni, akkor magasabb szintre léptethetjük a kapcsolatunkat. Azonban ha nem történik meg a feloldódás, azaz a leválás, akkor az krízishez vezet.

 

3. Krízis – azaz az összecsapások időszaka

Amikor túllépünk a rózsaszín ködön és próbálunk összecsiszolódni, ez gyakran konfliktushelyzeteket eredményez, ami veszekedéssel vagy elhidegüléssel jár. Ilyenkor a pár tagjai pótcselekvésekbe menekülnek, ilyen lehet a munka, az alkohol és egyéb dolgok. Egyre gyakoribbá válnak a hatalmi harcok, ugyanis a pár mindkét tagja úgy érzi, hogy a másik nem tesz eleget a kapcsolatért. Ha a krízis elmérgesedik, akkor szakításra kerül sor.

 

4. Énközpontúság – azaz a befelé fordulás időszaka

Ebben az időszakban felszínre kerülnek a különbségek, az egyéni igények. Ilyenkor alakulnak ki a szerepek. És ilyenkor fontos, hogy úgynevezett "én-üzenetekkel" kommunikáljunk, azaz ne támadjunk, ne elvárjunk, hanem igényeinket nyíltan fejezzük ki. Jó esetben ekkor a felek egymást segítik egyéni céljaikban. De ehhez sok-sok beszélgetés kell, hogy az én-időszak ne váljon az eltávolodás időszakává.Ebben a szakaszban átmenetileg sokkal fontosabbá válik a külvilág véleménye, a külső megerősítés, az igény a függetlenségre, mint a kapcsolat. Az „Önmagam akarok lenni” típusú hozzáállás. Ezzel párhuzamosan megfigyelhető, hogy jelentősen csökken az együttérzés, az empátia a párunk iránt, és csökken az igény a biztonságra is. Tapasztalatok szerint ez a szakasz egy egyik legnehezebben megélhető szakasz, nem véletlenül itt történik meg a legtöbb szakítás, elválás.

 

5. Elfogadás – azaz az elmélyülés időszaka

A kapcsolat elmélyülése, a kölcsönös elköteleződés annak függvénye, hogy mennyire tudják a pár tagjai elfogadni egymás különbözőségét, mennyire támogatják egymás egyéni törekvéseit, mennyire vállalják saját érzéseiket és igényeiket. Az ideális párkapcsolat szabadságon, egyenrangúságon és kölcsönösségen alapul.

 

 

 

 

Szerkeszt., 27.07.2019

Ehhez a cikkhez jelenleg nem tartozik hozzászólás.