Mi a különbség a Halloween,..

Mi a különbség a Halloween,..

1 | 1028 Hívások

Mi a különbség a Halloween, a halottak napja és a Mindenszentek között?

Halloween, Halottak napja, Mindenszentek, ez az ünnephármas képez hidat október vége és november eleje között. Az emberek többsége számára ismert ez a három ünnepnap, de sokan vannak olyanok, akik nem igazán tudnak különbséget tenni közöttük.

 

Halloween, a kakukktojás

A Halloween nem magyar ünnep, bár napjainkban egyre népszerűbb nálunk is. Ez a töklámpásokról, szellemekről, csontvázakról szóló ünnepnap az angolszász országokból ered, egészen a keltákig visszavezethető hagyomány. Ennek az ünnepnek a valódi mondanivalója nem eresztett gyökeret nálunk, egyszerűen egy újabb kereskedelmi fogásként válik egyre népszerűbbé.Az ősi kelták ezen a napon búcsúztatták a nyarat és köszöntötték a kelta újévet. A kelta hiedelmek szerint a bűnös lelkek ezen a napon kaptak lehetőséget arra, hogy átléphessenek a túlvilágba. Ez a pogány hagyomány Szent Patrik misszionárius működése során épült be a keresztény szokások közé, azért is szokták Szent Patrik éjjelének is nevezni, de keresztény elnevezése all hallow’s eve, azaz minden szentek előestéje, ami némiképp keveredést okozhat a mi Mindenszentek ünnepünkkel.A kísérteties jelmezbe öltözéssel, rémisztő arcú töklámpások gyújtásával a gonosz lelkeket akarták maguktól távol tartani, ugyanis azt gondolták, hogy ezen az éjszakán elvékonyodik a fal a holtak és az élők világa között és a szellemek átjönnek az élők világába kísérteni.

 

Mindenszentek

A kereszténység terjedésével együtt nem tiltottak be minden pogány ünnepet, így a kereszténység korai szakaszában ezekhez az ünnepekhez igazították az új, átalakított szokásokat. Így például a Mindenszentek ünnepe a halottkultuszhoz kapcsolódott, Mindenszentek napján a katolikus keresztény világ az üdvözült lelkeket ünnepli. Ez a kiemelt ünnep 714 óta része a keresztény ünnepek sorának, november 1-én tartja az egyház.

 

Halottak napja

A katolikus hívők azokról sem felejtkeznek el, akik már elhunytak, de még üdvösségüket nem tudták elnyerni, rájuk emlékezünk november 2-án. Ezen a napon szokás a saját halottjainkról megemlékezni, gyertyát gyújtani a sírjukon, virágot helyezni rá. Ezen a napon akár 1-2 órán át is zúgnak a harangok.Régen a parasztság úgy vélekedett a halottak napjáról, hogy a halottak akkor visszajárnak, ezért gyakran kitettek ezen az éjszakán ételt és italt a halottaknak.A halottak napja fokozatosan vált egyházi mivoltából általános ünneppé, amikor az elhunytakról emlékezünk meg.Mivel csak november 1-je van munkaszüneti nappá nyilvánítva, ezért a legtöbben, hívők és nem hívők, ezen a napon látogatnak el szeretteik sírjához, s gyújtanak gyertyát értük.

 

Mi a helyzet a többi keresztény felekezettel?

Valamennyi keresztény közösségben meghonosodott a temetőlátogatás szokása, viszont a reformátusok ünnepei között sem a halottak napja, sem a mindenszentek nem szerepel, helyette október 31-én ők a reformáció emléknapját tartják.Az evangélistáknál és az unitáriusoknál a halottak napja benne van az ünnepek sorában. A protestánsok az elhunytakra emlékeznek Mindenszentek napján.

 

 

Fotó: Lukas.Goida

Szerkeszt., 31.10.2019