„Balaton, a magyar tenger”..

„Balaton, a magyar tenger”..

2 | 2406 Hívások

Honnan ered a „Balaton, a magyar tenger” elnevezés?

 

A Balaton, hazánk legnagyobb tava minden magyar számára ismert, de a külföldiek, akik hazánkba látogatnak, szintén ismerik a szó jelentését, hiszen turisztikai szempontból Budapest mellett a leglátogatottabb helyszín. A Balaton Közép-Európa legnagyobb tava, nagysága 594 km². A tóban körülbelül 1800 millió köbméter víz van, de ez természetesen az időjárástól is jelentősen függ.

 

Hogyan keletkezett a Balaton?

 

A somogyi dombvidék és a bakonyi hegyek között százezer évvel ezelőtt lesüllyedt a földkéreg, s óriási mélyedés keletkezett. A hosszúkás medence jó ideig száraz volt, csak mintegy húszezer évvel ezelőtt telt meg csapadékvízzel.

Vízparti pihenés, történelmi és kulturális emlékek, népi hagyományok, kerékpáros és vízitúrák, ritka természeti értékek, gasztronómiai különlegességek, látványos programsorozatok, melyeket együtt kínálja a Balaton, a magyar tenger.

 

Honnan kapta a magyar tenger elnevezést a Balaton?

 

A turisztikai lehetőségekről sokan hallanak, de azt azonban már jóval kevesebben tudják, hogy honnan is ered a „Balaton, a magyar tenger” elnevezés. Sőt talán igazán senki nem tudja, hiszen többféle alternatíva van ennek a metaforikus megnevezésnek az elterjedésére.

A Magyar Televízió 2007-es adásában a siófoki fürdőházhoz köti ezt az elnevezést. Az 1878-ban épült impozáns épület egyik feliratán szerepelt a „Magyar Tenger” elnevezés, melyről azt gondolják, hogy onnan ered az elnevezés elterjedése.

Más fórumok Pálóczi Horváth Ádám költőhöz kötik, aki több költeményében is megénekli a Balaton szépségét, melyet állítólag ő nevezett először „magyar tenger”-nek.

Pálóczi Horváth Ádám felesége, Oroszi Julianna révén kötődött a Balatonhoz, ugyanis az asszony családjának Balatonfüreden voltak birtokai. 1785-ben írt Egy szép Asszony mentsége, kit a Balaton látogatóba menni nem engedett című verses levelében írt először a kis tengerről: „Habjain országunk kisded tengerének, a partokon olyan rémülést szerzének…”.

Bár több kutatás a „magyar tenger keresztapjaként” aposztrofálja Pálóczi Horváth Ádámot, más kutatások mégis Kazinczy Ferenctől eredeztetik ezt az elnevezést. Ugyanis Kazinczy Magyar ország geographica című, nyomtatásban először megjelent művében a Balatont Maré Hungaricumként, azaz magyar tengerként nevezi.

Természetesen a magyar tenger metaforájának használata nem merül ki ennél a két szerzőnél. Hiszen se szeri, se száma azoknak a magyar költőknek, íróknak, sőt még újságíróknak is, akik előszeretettel használták ezt a közismertté vált kifejezést.

Például Galánthai gróf Fekete János, 18. századi költő Balatonfüredet Magyar Spának nevezi, de Pálóczi Horváth Ádám 1813-as dalgyűjteményében is az „Adj egy kis csendességet magyar tengerednek”sorokat írja le.

A publicisták közül Vajda Péter már 1843-ban használja ezt az elnevezést, mikor a magyar balatoni hajózás hiányát bírálja, majd a Kisfaludy gőzös 1846-os vízrebocsátásakor szintén magyar tengernek nevezi a Balatont.

Bár csak tó, de mégis a mi saját tengerünk a Balaton, ezért bátorkodunk napjainkban is magyar tengernek nevezni.

 

 

Fotó: nemfontos.hu/balaton-a-magyar-tenger

Szerkeszt., 11.04.2019